[Hari 17] Kristus Harus Bertambah


Image
HARI 17
Kristus Harus Bertambah


Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu.
Keluaran 23:30

Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan Jalan Allah kepada kita, supaya mereka yang mendakap JalanNya akan berjalan dalam jalan hidup dan kebenaran. Malah, Dia adalah Jalan Allah dalam peribadi. Sebelum mengenal Yesus, kita hidup dalam jalan-jalan dunia, kedagingan (hikmat kita sendiri) dan kejahatan (mendengar dan percaya kepada pembohongan Iblis). Malah setelah kita mengikuti Jalan Tuhan, ia tidak serta merta menggantikan jalan lama dalam kita. Corak pemikiran, tindakbalas emosi, pandangan rohani masih kebanyakannya dalam kedagingan, sifat duniawi.

Pertambahan Jalan Roh dalam kita adalah satu proses. Yohanes Pembaptis berbicara tentang Yesus dalam cara ini: “ Dia harus bertambah, tetapi aku harus berkurang.” Sementara Jalan Roh bertumbuh dalam kita, sifat duniawi juga akan berkurang. Apabila Jalan Tuhan bertambah dalam kita, kita mengalami kebebasan, kesembuhan, kuasa dan kemenangan dalam ukuran yang bertambah. Apabila pemikiran, emosi, kehendak dan roh kita menjadi lebih selaras dengan Jalan Tuhan, kita akan melihat diri kita berjalan lebih lagi dalam jalan yang memimpin kepada hidup dan destini yang Allah kuduskan. Tidak ada jalan pintas kepada kematangan rohani.

Saya percaya dalam dunia yang kita diami, terdapat hanya 2 jalan hidup: Jalan Tuhan, atau sebarang jalan hidup yang tidak selari dengan Jalan Tuhan. Samaada hidup secara individu atau masyarakat atau sebuah bangsa, prinsip ini digunapakai. Apabila umat Israel hampir memasuki Tanah Perjanjian, Tuhan memberitahu mereka melalui Musa bahawa Dia akan menghalau musuh-musuh mereka “sedikit demi sedikit”. Ini membenarkan umat Allah bertambah, sehingga mereka cukup kuat atau terbentuk dengan cukup untuk mewarisi tanah tersebut.

Sementara kita rindu melihat JalanTuhan bertambah dalam hidup kita, masyarakat kita dan bangsa kita, kita tidak harus putusasa dan berhenti menguasai warisan ilahi yang telah Allah janjikan kepada kita. Janganlah kita kendur dalam doa bagi bangsa kita untuk masuk ke dalam destini kita.

“Kristus harus bertambah!”


FOKUS DOA
Berdoa untuk kebangkitan melanda Gereja dan bangsa kita, agar kita akan melihat Jalan Allah yang membawa kemakmuran dan kejayaan yang benar, dan semakin sejajar dengan JalanNya.