[Hari 22] Keinginan Bebas dan Kebebasan


Image
HARI 22
Keinginan Bebas dan Kebebasan


Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku.
Roma 7: 19-20

Dalam pelayanan pemyembuhan roh, jiwa dan tubuh, saya dapat melihat satu pergumulan lazim di antara mereka yang mencari kesembuhan. Kehidupan mereka tidak seperti yang mereka mahukan. Ada yang tidak dapat mengawal tindakan, emosi atau tindak balas mereka. Ada yang dikawal oleh roh roh jahat. Sebilangannya mempunyai keadaan fizikal yang mereka tahu tidak sepatutnya sebegitu, bukan perkara yang semula jadi. Mereka mencari satu perkara yang sama: kebebasan.

Kebebasan yang dicari ini ada kaitan dengan kemampuan mengawal diri sendiri. Kemampuan menggunakan kehendak bebas mereka, untuk membuat pilihan. Kehendak bebas adalah sebahagian yang tak terpisahkan dari manusia, yang diberikan kepada kita oleh TUHAN semasa penciptaan. Ia membentuk sebahagian daripada identiti dan keperibadian (personaliti) kita. Apabila kehendak bebas dikenakan kawalan, manipulasi dan dominasi yang tidak diingini, maka individu tersebut telah ‘dilanggar’, identiti mereka disembunyi, ditekan dan ditolak secara paksa. Oleh itu, kita dapat lihat di dunia hari ini, banyak yang "memperjuangkan" hak untuk memilih, untuk menggunakan kehendak bebas.

Namun, mencapai kehendak bebas untuk memilih, dibebaskan untuk menentukan masa depan kita sendiri hanyalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Kehendak bebas tidak semestinya bererti kebebasan. Kami telah melayani ramai orang yang berada di bawah perbudakan melalui kounseling doa, doa pelepasan, penyembuhan dan lain-lain. Mereka yang dilayani dibebaskan untuk menggunakan kehendak bebas mereka. Tetapi kebebasan muktamad mereka bergantung sepenuhnya pada apa yang mereka pilih dan bagaimana mereka memilih. Rasul Paulus pernah berbicara tentang pergumulan ini. Dia ingin membuat pilihan yang betul, hidup sesuai dengan hukum Allah, tetapi gagal. Oleh itu dia berkata, “Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.” (Roma 7:24-25)

Kebebasan sejati datang ketika kita menggunakan kehendak bebas kita memilih Allah. Dengan hanya mempunyai kebebasan untuk memilih tidak menjamin kita kebebasan sejati. Lihat Adam dan Hawa sebagai contoh. Mereka mempunyai kebebasan untuk menggunakan kehendak bebas mereka. Cara mereka menggunakan kehendak bebas itulah yang telah mengundang akibat yang menghancurkan umat manusia. Kita tidak menyalahkan mereka atas masalah kita! Kerana kita juga, sering kali melakukan kesalahan yang sama dalam hidup kita.

Kawan-kwan saya, hanya dengan memilih Yesus, mengikuti-Nya, mentaati-Nya, menghormati dan menyembah-Nya, kita dapat hidup dengan bebas. Barulah kita dapat menerima pertolongan yang kita perlukan untuk melaksanakan kehendak bebas kita memilih jalan hidup yang menuju ke kebebasan sejati. Hidup bebas!


FOKUS DOA
  1. Serahkan kehendak anda kepada TUHAN. Meminta Dia membimbing anda membuat pilihan yang saleh dan bijak dalam semua keputusan anda.
  2. Berdoa untuk para pemimpin di negara kita dan dunia – pemimpin rohani, komuniti dan politik, agar Allah akan membimbing mereka dalam semua keputusan mereka.