[Hari 25] Apa yang Percuma Masih yang Terbaik


Image
HARI 25
Apa yang Percuma Masih yang Terbaik


Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Yohanes 15:12-13

Kasih teragung yang telah disaksikan manusia adalah kasih Allah melalui Anak-Nya Yesus.  Yesus adalah seorang yang tidak berdosa, baik di sisi undang-undang manusia mahupun di sisi hukum Allah. Namun Dia mati dengan kematian yang dimaksudkan bagi kita orang yang berdosa. Dan Dia melakukannya dengan rela hati.

Hadiah terbesar yang dapat diterima oleh manusia adalah keselamatan dari kutukan dan akibat dosa. Allah telah kurniakan dengan cuma-cuma melalui Anak-Nya Yesus. Dia kenal siapa kita dan dosa yang kita tanggung di dalam diri kita. Namun, Dia PILIH untuk mengasihi kita, sehingga Dia tidak mengecualikan Anak-Nya sendiri untuk menyelamatkan kita.

Sekarang, Yesus telah memberi kita satu Perintah untuk saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Bagaimana Dia mengasihi? Sepenuhnya dengan kehendak bebas-Nya. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa untuk murid-murid-Nya dan semua murid masa depan-Nya, supaya kita akan menjadi satu di dalam kasih-Nya (Yohanes 17:20-26). Yesus dapat mengasihi dengan cuma-cuma kerana Bapa telah mengasihi Dia dengan kehendak bebas-Nya sendiri. Kebebasan sejati adalah dapat mengasihi dengan bebas, dan melaksanakan kasih tersebut tanpa paksaan. Yesus memberi kita Perintah untuk mengasihi, di mana Dia sendiri rela patuhi. Apabila ia dipatuhi, kita akan menerima dan mengalami karunia yang terbesar, yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia!

Bukankah ia agak ironik? Bercanggah dengan piawaian dunia? Yesus meminta kita melakukan perkara yang sama – kerana kita telah menerima karunia hidup daripada kasih yang dinyatakan secara cuma-cuma, oleh itu, kita juga dapat mengasihi dengan cara yang sama. Apabila kita melakukan kepada Allah dan kepada orang lain dengan apa yang lahir dari kasih, kehendak bebas dan kebebasan, kita memberikan suatu yang terbaik daripada diri kta sendiri, tidak kira piawaian apa pun.

Jadi, benda terbaik di dalam hidup masih percuma!


FOKUS DOA
Hitung berkat-berkat dan kebaikan berganda yang anda terima dari TUHAN, tidak kira secara langsung atau melalui orang lain. Luangkan masa untuk ucap syukur dan memuji TUHAN.