[Hari 27] Kedurhakaan dan Tanpa Kasih


Image
HARI 27
Kedurhakaan dan Tanpa Kasih


Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, Yang Mahakudus, Allah Israel: "Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Tetapi kamu enggan.”
Yesaya 30:15

Terdapat semakin banyak kejadian protes yang berubah menjadi keganasan di berbagai bahagian di dunia. Walaupun penting, kadang-kadang perlu, bagi orang ramai menyatakan pandangan, rungutan dan membuat suara mereka kedengaran melalui tunjuk perasaan, lebih penting bagi kita untuk memahami mengapa sesetengah luahan damai ini menjadi suatu yang merosakkan. Salah satu sebabnya adalah kekecewaan yang mendalam di hati manusia akibat daripada kehampaan, ketidakberdayaan dan rasa putus asa yang ditimbun bertahun-tahun lamanya.

Petikan Alkitab pada hari ini berbicara tentang orang-orang yang akan menyingkirkan kekangan mereka, dan melampaui batasan yang mereka cuba tidak melampaui, kerana tiada wahyu. Dalam sesetengah terjemahan, ia juga diterjemah sebagai ‘tiada visi nubuat’. Maksudnya, tidak dapat melihat dari perspektif Allah. Kita sering merasakan bahawa hukum-hukum, perintah-perintah Allah, bahkan Alkitab secara keseluruhan adalah sebuah buku ‘boleh dan tidak-boleh’. Kita harus mematuhinya jika kita mahu menjadi orang Kristian atau orang yang baik. Motivasi ketaatan seperti ini tidak akan bertahan lama, dan tidak dapat mengharungi ujian dan cobaan dalam hidup. Apabila tekanan meningkat di dalam diri kita dan dari luar, kita akan mendapati diri kita melampaui batasan kekangan.

Yesus mengatakan bahawa keseluruhan intipati hukum Allah adalah kasih – kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama kita (Markus 12:29-31). Rasul Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahawa kasih adalah pemenuhan hukum Allah (Galatia 5:14). TUHAN memberikan kita hukum dan perintah-Nya terutamanya untuk kesejahteraan kita.

Ia melindungi kita daripada kebodohan kita sendiri, melindungi kia dari akibat kesalahan orang lain, melindungi kita dari tuduhan musuh, kerana Dia mengasihi kita. Sebab utama ketaatan kita mestilah kerana kita mengasihi TUHAN dan kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apabila kita kehilangan perspektif ini, maka kita kehilangan alasan untuk mengekang diri kita daripada menggunakan kebebasan kita, bahkan jika kita menggunakan kebebasan kita yang mungkin akan membawa kebinasaan.

Dalam masyarakat, kita tidak dapat mengelak daripada peraturan, undang-undang, malah Peraturan Operasi Piawai (SOP: Standard Operating Procedures) pada masa ini. Kita boleh memandang segala ini sebagai sekatan terhadap kebebasan kita. Namun, jika kita melihat tujuannya adalah untuk melindungi, maka kasih kepada orang lain akan mendorong kita mematuhinya. Justerusnya, kita dengan senang hati akan mematuhi undang-undang.

Jika kasih adalah pemenuhan hukum, maka tanpa kasih akan mengakibatkan kedurhakaan.


FOKUS DOA
Berdoa dan meminta TUHAN untuk menyucikan kehendak dan motivasi kita dengan kasih-Nya. Mintalah TUHAN menyatakan kepada kita bagaimana kita dapat meluahkan kasih Allah dengan mengasihi orang lain secara praktikal.