[Hari 32] Waktu Wahyu


Image
HARI 32
Waktu Wahyu


yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Kolose 1:26-27

Selama musim ini, saya merasakan bahawa Tuhan mempergiatkan wahyu-Nya mengenai misteri Kerajaan-Nya kepada kita. Ramai di antara kita mengalami komunikasi yang lebih mendalam dari Tuhan di dalam roh kita. Tuhan menggunakan pelbagai cara dan saluran untuk berbicara kepada kita. Dia meningkatkan kepekaan rohani kita.

Tujuan mempergiatkan wahyu adalah agar kita dapat merasakan kemuliaan Tuhan yang terwujud dalam hidup kita. Apabila kita menemui kemuliaan Tuhan dengan cara ini, kehidupan kita pasti akan berubah. Kedalaman transformasi ini bergantung kepada keterbukaan dan kesediaan kita untuk menerima dan bertindak balas kepada apa yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Wahyu Tuhan tidak boleh diterima secara pasif. Ia menuntut tindak balas kita. ‘Masa’ sering kali menjadi intipati. Apabila masa wahyu telah tiba, ia juga merupakan waktu untuk memberi tindak balas. Kita bertindak balas dengan bersetuju dengan Tuhan, dengan bertaubat, dan susun semula cara dan keutamaan hidup kita.

Tuhan mahu mempersiapkan kita menjadi Gereja yang mulia. Dia ingin memperlihatkan kemuliaan-Nya melalui orang-orang kudus di mana sahaja Dia akan menempatkan kita, dalam kehidupan kita atau dalam kedudukan geografi kita. Misteri Kerajaan Tuhan hanya dapat diterima apabila ia dinyatakan. Tuhan mahu kita menjadi pembawa Kerajaan-Nya, pembawa Terang dan pengubah yang dipenuhi oleh Kuasa-Nya yang akan pergi dan memberi kesaksian dengan kuasa Roh Kudus. Apabila kegelapan meningkat, Tuhan akan meningkatkan Terang. Kita dipanggil untuk menjadi bejana yang berisi dengan hadirat Kristus, harapan kemuliaan kepada bangsa-bangsa.

Hargailah masa bernilai ini yang kita sedang lalui. Ambil dengan serius setiap wahyu dari Tuhan. Jangan berlengah bila kamu dengar dari Tuhan. Balas dengan doa dan ibadah. Waktunya adalah sekarang!


FOKUS DOA
  1. Berdoalah agar Gereja terus dikuduskan dan diubah oleh Yesus, melalui Roh dan firman-Nya.
  2. Berdoalah agar Gereja lebih jelas dilihat sebagai pembawa Terang dunia kepada bangsa-bangsa.