[Hari 33] Melihat Yesus


Image
HARI 33
Melihat Yesus


Dan Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang kamu tidak akan melihat Aku lagi, hingga kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.’
Matius 23: 39

Semasa Yesus masuk ke Yerusalem, orang ramai menyambut-Nya dengan meletakkan dahan-dahan palma dan membentangkan jubah-jubah mereka di tengah jalan. Simbol di sebalik sambutan yang hebat itu, melambangkan persediaan yang dilakukan untuk Raja yang akan datang, iaitu Mesias. Orang ramai yang bersorak kepada Yesus, mengharapkan agar Dia menjadi pemimpin nasionalis Yahudi, untuk membawa masuk Kerajaan Israel yang baru, membebaskan mereka dari belenggu pemerintahan Rom.

Sebenarnya, Yesus membawa masuk Kerajaan yang berbeza. Kerajaan-Nya adalah Kerajaan yang tidak terbatas, tidak terhad, yang meluas di seluruh bumi. Dia bukan hanya datang untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi. Hukum agama Yahudi dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturannya sudah dihapuskan oleh Kristus supaya dua bangsa itu menjadi satu bangsa manusia baru, yang bersatu dengan Dia. Dengan cara itulah Kristus mengadakan perdamaian. (Efesus 2:15-16). Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perhambaan yang lebih teruk daripada Kerajaan Rom, iaitu perhambaan dosa dan kegelapan yang membawa maut.

Hari ini, Yesus yang kita ingati pada Hari Minggu Palma, masih memanggil kita melihat bahawa selain daripada "perhambaan" sementara, terdapatnya perhambaan rohani, disebabkan dosa dan kegelapan. Dia adalah Penyelamat dunia, menyelamatkan kita dari diri kita sendiri, dari kebodohan, kesombongan, ketamakan dan kerosakan moral kita. Bukti keberadaan Juruselamat dunia ini, terserlah dalam Alkitab, dalam sejarah dan dalam banyak kesaksian yang diceritakan selama berabad-abad. Begitu ramai yang telah memberi kesaksian (dan terus memberi kesaksian) tentang realiti kasih-Nya, rahmat penyembuhan-Nya dan anugerah penyelamatan-Nya. Pada zaman Yesus, selepas Dia masuk ke Yerusalem, orang Farisi dan penguasa bangsa Yahudi enggan menerima identiti-Nya sebagai "Dia yang datang dalam Nama Tuhan", oleh itu mereka gagal melihat Yesus yang sebenarnya - Dialah yang akan membebaskan mereka dari perhambaan yang paling mendalam, untuk mengalami kebebasan yang paling besar. Maka pada hari ini, walaupun adanya bukti-bukti yang luar biasa mengenai Yesus yang memberitakan kebenaran Tuhan, yang mengasihi kita lebih dari orang lain, yang mengubah kehidupan dan membebaskan manusia, namun dunia masih menolak Dia.

Sesungguhnya, sehingga kita mengakui identiti-Nya sebagai Anak Allah, Juruselamat dunia yang datang dalam Nama Tuhan, kita tidak akan "nampak" Dia - kita tidak akan menemui realiti rahmat penyelamatan dan penyembuhan-Nya!

Adakah kamu akan menyambut Yesus pada hari ini sebagai Anak Allah, sebagai Mesias, melalui Dia sahaja kita dapat diselamatkan?


FOKUS DOA
Mohon kepada Tuhan untuk membuka mata kita dan melihat Yesus seada-Nya, bukan seperti apa yang kita inginkan. Berdoalah untuk orang-orang di sekitar kita yang matanya buta terhadap Yesus agar mereka dapat melihat Yesus dan diselamatkan.