[Hari 7] Defisit Kepimpinan


Image
HARI 7
Defisit Kepimpinan


Tetapi Samuel tidak senang dengan usul mereka itu. Lalu ia berdoa kepada TUHAN, dan TUHAN berkata, "Kabulkanlah segala permintaan bangsa itu kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, melainkan Aku. Mereka tidak menghendaki Aku lagi sebagai raja mereka.
1 Samuel 8:6-7

Wabak Covid-19 telah merebak ke setiap negara di bumi. Ini membawa cabaran yang belum pernah terjadi kepada seluruh dunia. Negara-negara dikejutkan dalam menangani ancaman virus, serta masalah-masalah lain yang berakibat dan berkaitan, seperti kesan terhadap ekonomi, kehidupan sosial dan ideologi politik. Keputusan yang cepat dan tepat diperlukan pada masa krisis seperti sekarang. Para pemimpin negara perlu berani membuat keputusan-keputusan tanpa mengikut protokol dan proses biasa; lazimnya dalam satu sistem demokrasi langkah seperti ini sangat dikritik. Namun, dunia mencari arah, penyelesaian, dan keputusan yang bijak, yang kadang-kala perlu dilakukan dengan pantas. Kesukaran inilah yang saya katakan sebagai “Defisit Kepemimpinan” dalam peradaban manusia.

Ketika Israel meminta agar seorang raja menjadi pemerintah mereka, mereka bukan setakatnya menolak hakim yang dilantik oleh Allah, tetapi mereka menolak Allah  sebagai Raja mereka. Allah dalam kebijaksanaan-Nya, menjadikan Israel sebagai teladan bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ketika Allah adalah Raja mereka, mereka memiliki Raja yang bijaksana, penyayang, tegas, berkuasa, adil dan benar untuk memimpin mereka dalam setiap situasi dalam kehidupan negara mereka. Mereka memiliki cetak biru untuk pemerintahan yang benar dalam "Perlembagaan" yang diberikan Tuhan – iaitu undang-undang dan firman Tuhan. Mereka mempunyai Mahkamah Keadilan yang dibentuk di syurga untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Mereka mempunyai Panglima Besar kepada angkatan tentera yang paling kuat di bumi untuk mempertahankan dan melindungi mereka; merekalah Tentera Tuhan! Mereka mempunyai pasukan perubatan yang paling maju, dipimpin oleh Penyembuh yang paling cekap – Tuhan yang Menyembuhkan! Mereka mempunyai perunding yang paling berpengetahuan untuk bidang pertanian, perdagangan, perkapalan, hubungan antarabangsa dan pendidikan, Dialah Tuhan yang maha mengetahui. Senarainya berterusan, sepertimana yang kamu dapat bayangkan!

Walau apapun sistem politik atau ideologi pilihan kita bagi sesebuah negara, penolakan Allah sebagai Raja dengan menolak nilai-nilai, prinsip keadilan dan kebenaran-Nya akan mewujudkan satu ruang kosong dalam pemerintahan negara tersebut. Defisit kepemimpinan dalam masyarakat, dunia dan peradaban kita hanya dapat diisi ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita bersetuju untuk menerima nilai-nilai-Nya dan piawaian kebenaran dan keadilan-Nya. Bangsa-bangsa diciptakan untuk berfungsi dengan sihat bila Allah adalah Raja mereka.

Oleh itu, kita berdoa, “Semoga Kerajaan-Mu datang, semoga kehendak-Mu dilakukan, di bumi (dalam kehidupan kita dan di negara-negara di dunia) seperti di surga”!


FOKUS DOA
Doakan agar pemerintahan Allah yang adil datang ke negara kita dan ke bangsa-bangsa lain di dunia. Doakan agar bangsa-bangsa kembali kepada piawaian moral Tuhan yang abadi.